Platelet Rich Plasma (PRP)

Platelet Rich Plasma-therapie voor knieproblemen

Het gebruik van Platelet Rich Plasma (PRP) of bloed- plaatjes is al jarenlang een waardevolle en bewezen effectieve therapie voor chronische tendinopathieën of insertionele inflammaties van pezen rond gewrichten. De laatste jaren groeit ook de evidentie dat het intra-articulaire (in het gewricht) gebruik van PRP een gunstig effect heeft op pijnklachten, recidiverende zwelling en verminderde functionaliteit. PRP heeft ook een gunstig effect op kraakbeenbescherming in de vroege stadia van artrose.

Wat is het?

PRP is een lichaamseigen ‘vloeistof’ die wordt verkregen door een be- perkte hoeveelheid veneus bloed af te nemen bij een patiënt. Dit bloed wordt volgens een specifiek procedé gecen- trifugeerd om witte en rode bloedcel- len te scheiden van het plasma met de bloedplaatjes. Dit PRP heeft meest- al een lichtgele, doorzichtige kleur en bevat een hoge concentratie aan bloedplaatjes(thrombocyten). Recente literatuur suggereert dat het gebruik van leukocyten-arm PRP superieure resultaten geeft in vergelijking met leukocyten-rijk PRP.

Hoe werkt het?

Bloedplaatjes zijn het best gekend voor hun rol in de bloedstolling. Daar- naast bevatten ze ook een groot aantal groeifactoren die van belang kunnen zijn bij het genezen van kwetsuren. PRP is plasma dat een veel grotere concentratie aan bloedplaatjes bevat dan gewoon bloed en bijgevolg ook veel meer groeifactoren (tot 10 keer meer). Deze verhoogde concentratie aan groeifactoren kan een genezings- proces versnellen of een inflamma- toire toestand afkoelen.

Voor wie heeft PRP zijn nut?

Patiënten met recidiverende hydrops of prikkeling in de knie en patiënten met inzettende gonarthrose komen in aanmerking voor een behandeling met PRP. Meestal wordt eerst een klassieke behandeling met een corti- coïd-preparaat voorzien, al dan niet gevolgd door hyaluronzuurinfiltraties.

Bij blijvende zwelling van de knie of on- voldoende effect van de klassieke be- handeling, is het gebruik van PRP een extra hulpmiddel om de knieklachten onder controle te krijgen.

Praktisch

Een behandeling met PRP gebeurt in drie ambulante sessies met telkens een week of twee weken interval. Op de raadpleging orthopedie wordt een bloedafname verricht bij de patiënt en wordt ongeveer 15 cc veneus bloed opgetrokken in een gesloten ‘dubbel- spuit’ systeem. Dit bloed wordt gecen- trifugeerd gedurende een vijftal mi- nuten waarbij een scheiding ontstaat tussen de verschillende elementen van het bloed. Het uiteindelijke re- sultaat is een drielagige vloeistof (zie foto). Onderaan bevinden zich de rode bloedcellen, daarboven een buffy coat met witte bloedcellen en bovenaan het plaatjes-rijk-plasma of PRP. Dit plasma wordt opgetrokken in het bin- nenste van de twee spuiten en is op die manier klaar voor een klassieke intra-articulaire injectie in de knie.

Na de infiltratie mag de patiënt te- rug naar huis en wordt relatieve rust aangeraden gedurende een tweetal dagen. Krukken of bedrust zijn niet noodzakelijk en de patiënt kan zijn normale activiteiten uitvoeren.

Tijdens de behandeling met PRP is het afgeraden om NSAIDs, corticoïden of anti-coagulantia te gebruiken om- dat deze de werking van de bloed- plaatjes op een negatieve manier kun- nen beïnvloeden.

Resultaten

Het resultaat van een behandeling met PRP is niet vanaf de eerste infiltratie merkbaar. Meestal ziet men een ge- leidelijke verbetering van de klachten over een periode van 6 tot 8 weken na het starten van de behandeling.

Intra-articulair gebruik van lichaams- eigen bloedplaatjes (PRP) kan een vermindering van pijn geven bij dege- neratief knielijden zoals arthrose. Dit effect is groter met PRP dan met corticoid- of hyaluronzuurinfiltraties en kan tot meer dan een jaar aanhou- den. Daarnaast is PRP effectief in het verminderen van een aanhoudende hy- drops, bijvoorbeeld in een postopera- tieve setting.

De intra-articulaire behandeling met PRP wordt inmiddels al drie jaar toegepast in de dienst orthopedie van AZ Maria Middelares en is een valabel extra wapen gebleken in het arsenaal van conservatieve thera- pieën voor het verbeteren van dege- neratieve knieklachten.